Plantera allé

Nyplanterad Lind allè

En lindallé nära Helsingborg cirka 10 år efter planteringen. Träden är ungefär 6 meter höga.

Det första man kanske tänker på är trädvalet. Man anpassar trädslagen efter jordmån, växtzon, solriktning och kulturhistoria. Det är nog bäst att kontakta erfaren entreprenör eller plantskola. Där får du bra hjälp vilket trädslag blir lämpligast. Länsstyrelsen har möjlighet att styra över vilket trädslag som ska väljas då det är fråga om en biotopskyddsdispens (gäller ej nyetablerade alléer). Detta utifrån vilka naturvärden som finns i allén samt vilka träd som redan förekommer. Det kan även hända att Länsstyrelsen ur ett kulturhistoriskt perspektiv kräver att ett visst trädslag ska planteras. Se till att du är ägare av marken. Ibland kan skötseln falla under Trafikverkets ansvar.

Avståndet mellan träden

Avståndet mellan träden varierar utifrån behov, läge och trädslag. Det vanligaste är 8–12 meter men det går bra att plantera tätare. När träden växer sig stora kopplar de ihop sina kronor med varandra. Tätare alléer brukar ge bättre skydd och skugga. Plantera gärna träden i sicksack, det vill säga att de inte står mittemot varandra. Då får deras kronor mera plats.

Hitta antingen ett trädföretag med bra referenser som kan utföra jobbet eller ge dig själv in i projektet.

Storlek

Det enklaste brukar vara att köpa plantor direkt från odlaren.

Den vanligaste storleken idag är träd med stamomfång på 12-14 cm. Vilket betyder att till exempel lindar i denna storlek är ungefär 3-4 meter höga. Det går bra att plantera mindre träd 8-10 cm reducerar kostnaden så du kan plantera fler träd istället eller spara en del av budgeten till kommande skötsel.

Det går bra att satsa på mindre träd om du inte vill belasta din ekonomi. Det är bevisat att mindre träd rotar sig bättre och framförallt fortare. Du får samma resultat i slutändan. Dessutom mycket billigare.

Är det en landsväg som saltas för halkbekämpning på vinter – ta hänsyn till det. Saltet NaCl är ett aggressivt ämne som försämrar trädens förmåga att  ta ut näring ur jorden. Träden mår därför dåligt av det. Vissa trädslag som till exempel björk eller cypresser är väldigt ömtåliga för just salt. Välj andra trädslag eller försök halkbekämpa med sand istället. Det finska saltet CaCl2 är rätt mycket bättre för växter men lämnar ändå påverkan i marken.

Hur ska vi plantera träd

Om du inte får ett färdigt underlag av Länsstyrelsen mät själv hur många träd du ska plantera och var exakt. Markera hålen.

DSC_5496

Gräv. Anlita en skicklig grävmaskinist om du inte vill kämpa med spaden. Tycker du om att köra maskiner kan du hyra en grävmaskin och gräva själv. Det räcker med en liten grävmaskin då man inte behöver gräva särskilt stora hål. De bör vara cirka 30–40 cm djupa och 100 cm breda. Fyrkantig form är bäst.

DSC_5326

Oftast ser plantorna ut så här. Träden i den rekommenderade storleken väger cirka 100 kg/styck. Se till att jordklumparna aldrig torkar ut. Placera träden i skuggan före planteringen. Vattna ofta och ge stöd till långa stammar som kan brytas av ur jordklumpen.