Typer av alléer

Odensfors, Östergötland DSC_8128

Indelning av alléer

Efter trädslagen:

 • lövträd
 • barrträd

Efter formgivningen:

 • regelbundna ömsesidiga (båda sidor av vägen)
 • regelbundna ensidiga
 • oregelbundna (med luckor)
 • en trädart
 • blandad trädart

Efter platsen:

 • Alléer i staden:
  • i bostadsområden
  • utmed promenader
  • som en del av stora parker
  • representativa alléer
  • vid cykelbanor, gångbanor
 • Alléer på landet:
  • vid landsvägar
  • gårdsalléer
  • slottsalléer
  • vid stigar
  • vid vattendrag (bäckar, älvar)
  • i öppet landskap
  • i skogen

Efter klippning (form):

 • formade alléer (regelbundet klippta)
 • naturligt uppväxta

Fruktalléer:

 • prydnadsträd (japanska körsbärsträd, prydnadsapel) – kan ej skördas
 • fruktträd (äppelträd, plommon) – kan skördas

Efter storlek på frukt eller bär:

 • små (prydnadsträd, oxel)
 • stora (äppelträd, hästkastanj)

Efter ålder:

 • ”kortåldriga” (björkar)
 • ”långåldriga” (lindar)

Efter utseende och ursprung:

 • iögonfallande (rödek, blodbok)
 • i takt med omgivningen
 • med tydlig blomning
 • med otydlig blomning
 • doftande
 • utan doft
 • inhemska
 • utländska