Alléer och trafik

Är alléer farliga för bilister?

Alléer och hög fart hör inte ihop. Syftet med alléerna är just tvärtom: vi ska åka sakta. Alla vägar, inte bara riksvägar, där det körs fort är farliga om de är omgivna med träd . De allra flesta alléerna står kring mindre vägar, där man inte kan köra särskilt snabbt.

Träden har sin plats i landskapet. Även när vi har bråttom.

Skulle bilolyckor öka om vi planterade fler träd utmed privata och allmänna vägar?

Det har forskats lite på just det här och tendensen pekar på att det skulle bli snarare tvärtom. Vi skulle troligen åka långsammare.

För att minimera olyckorna är det bra att tänka på avståndet mellan vägen och träden. Framförallt på vägar med hastighet över 70 km/h . Rekommenderade avstånd är 3–4,5 meter från vägens kant.

Händer det fler bilolyckor bland trädraderna?

Det verkar inte vara bevisat. Kom gärna in med några fakta.