Källor

Källor och litteratur

Ömse sidor om vägen av Patrik Olsson

Alléhandboken av Patrik Olsson (tillgänglig endast via Kristianstads regionmuseum). För att beställa ring  044-13 52 45

Skyddsvärda träd i Östergötland av Länsstyrelsen Östergötland

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet av Naturvårdsverket

Tree Pruning av Alex L. Shigo

Arnika CZE

 

 

Projektet finanseras av DW Trädservice AB

Foto: Martin Waldmann